Dzialania operacyjne zarzadzanie

Firmy budzące się produkcją lub i sprzedażą wyrobów są co chwila jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych kiedy również materiałów. Oba skoncentrowane są na ważnym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego formy należy precyzyjnie nazwać jego funkcję. Wszystek z nich powinien ściśle nawiązywać do podstawowych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, praca oraz dystrybucja. W projekcie polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto zastosować specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych materiałów i produktów. Drinkom z nich jest szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to system do wykonywania magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i eksploatacja stanowi szczególnie intuicyjna. I można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje pracy połączone z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z kluczowymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak tworzyć kartoteki towarowe? Jak dodać nowy materiał? Jak stworzyć wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest kręcony w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego towaru od razu organizowany jest towar z konkretnego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno polskich i zagubionych w zasięgu jednej bazy danych. Sporządzane dokumenty MM opowiadają o przesunięciach między magazynowych. W przystępny i konkretny sposób możemy dokonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, budującą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych produktów w składach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy porady jak właśnie stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można i posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Dobrze zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i łatwa dokumentacja przyczyniają się do szybkiego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi komórkami w korporacji.